Mediu Silnef MG

Mediu Silnef MG

Mediu Silnef MG

SILNEF M.G.arantul pentru un mediu mai curat

Societatea Silnef MG isi propune permanent doua obiective:

  • limitarea, eliminarea impactului negativ asupra mediului inconjurator ce ar putea rezulta din activitatea de colectare -  valorificare deseuri,
  • protejarea resurselor naturale prin gestionarea adecvata a deseurilor, prin cresterea ponderii deseurilor reciclabile recuperate si valorificate din totalul deseurilor gestionate.

Pentru realizarea acestor obiective societatea urmareste:

  •  diversificarea categoriilor de deseuri colectate si cresterea cantitatii de deseuri valorificate, prin extinderea spatiilor si punctelor de lucru,
  • reducerea cantitatilor de deseuri nevalorificabile prin gestionarea adecvată a tuturor categoriilor de deseuri generate/ colectate de la terţi,
  • mentinerea nivelului de zgomot sub nivelul admis, în punctele de lucru aflate în vecinatati umane,
  • reducerea emisiilor de noxe şi pulberi în aer asociate propriilor activitati, prin promovarea unor tehnologii ecologice şi achizitionarea de produse ecologice şi/sau dotari nepoluante,
  • menţinerea nivelului de poluanti din apele evacuate în canalizarea oraseneasca sau in emisar in limitele impuse de NTPA 001 si NTPA 002,
  • eliminarea surselor potentiale de poluanti în sol, prin amenajarea adecvată a platformelor de colectare-valorificare şi a parcarilor auto,
  • monitorizarea indicatorilor de calitate pentru aer, apa, sol si zgomot.

Societatea Silnef MG isi desfasoara intreaga activitate in baza autorizatiilor de mediu emise de autoritatea competenta pentru mediu in raza careia detine punctele de lucru. Activitatea de colectare, colectare-valorificare deseuri este astfel reglementata  la 19 puncte de lucru detinute de societate toata tara.

Autorizatii Mediu Silnef

Mediu

Pe langa deseurile reciclabile  societatea colecteaza si deseuri industriale nevalorificabile, inclusiv deseuri periculoase si deseuri medicale. Eliminarea acestor deseuri se realizeaza prin incinerare sau depozitare, in baza contractelor incheiate cu agentii economici autorizati.

Prin colectarea si tratarea vehiculelor scoase din uz societatea Silnef MG se alatura preocuparilor autoritatilor statului de innoire a parcului auto si reducerea emisiilor poluante. Punctele de lucru unde se colecteaza vehicule scoase din uz sunt: Baia Mare, Iernut-Mures, Brasov, Codlea- Brasov si Ramnicu Valcea , tratarea autovehiculelor realizandu-se la punctele de lucru din Codlea- Brasov si Ramnicu Valcea  in baza autorizatiilor de mediu, avizului de la Inspectoratul de Politie Brasov si autorizatiei tehnice eliberate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman. 

Un segment important in activitatea societatii il reprezinta transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei cat si in statele UE, cu respectarea HG 1061/2008. Licenta de transport detinuta de societate,  atestatul de consilier de siguranta si certificatele ADR  pentru conducatorii autovehiculelor si parcul AUTO de ultima generatie sunt garantia ca aceasta activitate se desfasoara in deplina siguranta, fara efecte negative asupra mediului.

Totodata societatea vine in intampinarea generatorilor de deseuri cu consultanta, recomandari si  solutii in vederea gestionarii cat mai eficiente a deseurilor cu respectarea legislatiei in domeniul mediului.

Galerie Foto

web design Brasov